TOEKOMSTBESTENDIG MAKEN VAN UW ONDERNEMING

ANDERE BELANGRIJKE FACTOREN:

  • Wijzigingen in maatschappelijke opvattingen. Het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Wijziging van overheidsregels zoals milieubeleid.
  • De wijzigingen in de marktomstandigheden. Nieuwe aanbieders van uw diensten of producten.
  • De oprukkende digitalisering en robotisering en wat betekent dat voor u en welke kansen bieden deze “nieuwe” technieken.
  • Hoe zorgt u ervoor dat in een markt waarin collega’s en andere aanbieders uw onderscheidend vermogen (uw succes) snel en makkelijk kopiëren u aantrekkelijk blijft voor uw klanten.
  • Het goed verzorgen van uw werknemers door een goed werkklimaat te scheppen, ziekteverzuim te beperken en hulp te bieden als de persoonlijke omstandigheden moeilijk zijn.
  • Wat wilt u dat er gebeurd met uw onderneming nadat u als directeur niet meer betrokken bent bij uw onderneming. Kortom de bedrijfsopvolging.

Hoe je de onderneming toekomst bestendig maakt hangt sterk af van uw persoonlijke doelstellingen en is een snel wisselend dynamisch proces.

Toekomst bestendig maken van uw onderneming

Wilt u meer informatie ontvangen over het toekomstbestendig maken van uw onderneming?

Vul dan onderstaande informatieaanvraag in.