FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

Heeft u hulp nodig bij de financiële verslaglegging van uw onderneming? Wij helpen u graag.

DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE RAPPORTAGES ZIJN:

  • Het samenstellen van uw jaarrekening met alle daarbij behorende papieren zoals notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders.
  • Het op tijd deponeren in het handelsregister van uw cijfers.
  • Periodiek verstrekken van een financieel overzicht met vergelijking met het verleden en budget. Een korte analyse en advies is mogelijk.
  • Het verstrekken van tussentijdse cijfers.
  • Het opstellen van liquiditeitsprognoses.
  • In overleg met u het vertalen van het meerjarig beleid in begrotingen.
Financiële verslaglegging

Wilt u meer informatie ontvangen over financiële verslaglegging?

Vul dan onderstaande informatieaanvraag in.